วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

โครงการ Cyber Lock อาสา ปี 2 พ.ศ.2555

โครงการ Cyber Lock อาสา ปี 2 
ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนในชนบท
        โดย บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
       ( สนับสนุนโดย คุณ สุวิชัย เจนธนอรรถกิจ )

หลักการและเหตุผล
           
               บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด ได้ดำเนินกิจการมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีประสงค์จะทำประโยชน์เพื่อสังคม ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการศึกษาของเยาวชน  และมีความต้องการช่วยเหลือ โรงเรียนในแถบชนบท ถิ่นทุรกันดาร หรือพื้นที่ห่างไกลความเจริญ   ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อุปกรณ์ หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่เป็นการสนับสนุนทางการศึกษา และเพื่อพัฒนา โรงเรียนโดยจะคำนึงถึงถิ่นฐานบ้านเกิดของพนักงาน  ตลอดจนจังหวัดที่พนักงานอาศัยอยู่

วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเยาวชนไทย
3.2 เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในแถบชนบท และถิ่นทุรกันดาร
3.3 เพื่อเป็นการสร้างความเจริญไปสู่ชนบท
3.4 เพื่อเป็นการสานต่อเจตนารมย์ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร
รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจากโครงการ CYBER LOCK อาสา ปี 2 พ.ศ. 2555 
จำนวน 7 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านโน่นสว่าง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
สิ่งที่ต้องการส่งเสริม พัฒนา ห้องครัวประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน

 2. โรงเรียนวัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) ตั้งอยู่ที่ 2 หมู่ 6 ต.ห้วยม้า อ.เมือง จ.แพร่ 54000
สิ่งที่ต้องส่งเสริม พัฒนา ปูพื้นกระเบื้องห้องเรียนชั้นอนุบาล 1  อนุบาล 2
  
3. โรงเรียน บ้านถ่อน ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 2 ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
สิ่งที่ต้องส่งเสริม พัฒนา ต่อเติมห้องเรียน 3 ห้อง
  
4. โรงเรียน บ้านหัวเมือง ตั้งอยู่ที่ 105 หมู่ 6 อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
สิ่งที่ต้องส่งเสริม พัฒนา สร้างอาคารเรียน , ห้องสมุด , ห้องคอมพิวเตอร์
  
5. โรงเรียนบ้านบ่อดอนแฮด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 54140
สิ่งที่ต้องส่งเสริม พัฒนา สร้างโรงอาหารใหม่สำหรับนักเรียน
  
6. โรงเรียนบ้านสำโรง ตั้งอยู่ที่5 ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
สิ่งที่ต้องส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องเรียนรู้,ห้องกิจกรรม
  
7. โรงเรียน บ้านหลุบกุง ตั้งอยู่ที่ 54 หมู่ 13 ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
สิ่งที่ต้องการส่งเสริม พัฒนา โต๊ะเก้าอี้นักเรียนประถม จำนวน 150 ชุด
***************


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น