วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Cyber Lock อาสา ปี 2 โรงเรียนบ้านบ่อดอนแฮดโครงการ Cyber Lock อาสา ปี 2 พ.ศ. 2555
 โรงเรียนบ้านบ่อดอนแฮด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 54140
สิ่งที่ต้องส่งเสริม พัฒนา สร้างโรงอาหารใหม่สำหรับนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น