วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Cyber Lock อาสา ปี 2 โรงเรียน บ้านหลุบกุง


โครงการ Cyber Lock อาสา ปี 2 พ.ศ. 2555

โรงเรียน บ้านหลุบกุง ตั้งอยู่ที่ 54 หมู่ 13 ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
สิ่งที่ต้องการส่งเสริม พัฒนา โต๊ะเก้าอี้นักเรียนประถม จำนวน 150 ชุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น