วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

IP Champion2011 Cyber-lock

ปี 2554
ได้รับรางวัล IP Champion2011
 ประเภทสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร แก่บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
 จาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น