วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

โครงการ Cyber Lock อาสา จังหวัดศรีสะเกษ 2

โรงเรียนที่หกได้รับการส่งเสริมจากโครงการคือ
โรงเรียน บ้านป่าไร่ จังหวัดศรีสะเกษ
ส่งเสริมพัฒนา
    สร้างถังน้ำประปา  เครื่องกรองน้ำ เครื่องทำน้ำเย็น
  
จากโครงการ Cyber Lock อาสา โดย บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด 
สนับสนุนโดย คุณสุวิชัย เจนธนอรรถกิจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น