วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

โครงการ Cyber Lock อาสา จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนแรกที่ได้รับการส่งเสริมจากโครงการคือ
 โรงเรียน แม่ขุนตื่นน้อย จังหวัดเชียงใหม่  
ส่งเสริมพัฒนา   เป็น โต๊ะ-เก้าอี้  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  จำนวน 50 ชุด
จากโครงการ Cyber Lock อาสา โดย บริษัท สยามอินเตอร์ล้อคเทค จำกัด 
สนับสนุนโดย คุณสุวิชัย เจนธนอรรถกิจ


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น