วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

โครงการ Cyber Lock อาสา สนันสนุนโครงการ โดยคุณสุวิชัย เจนธนอรรถกิจ

โครงการ Cyber Lock อาสา 
สนันสนุนโครงการ โดย คุณสุวิชัย เจนธนอรรถกิจ  
โครงการดีๆ สู่โรงเรียนในชนบท เพื่อสนับสนุนการศึกษา ปี พ.ศ.2554  
ได้เกิดโครงการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชน โดย บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
ในชื่อโครงการว่า  " CYBER LOCK อาสา "

ชื่อโครงการ
โครงการ Cyber Lock อาสา  ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนในชนบท โดยบริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
หลักการและเหตุผล


บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด      ได้ดำเนินกิจการมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ในปีพ.ศ. 2554 บริษัทฯ ประสงค์จะทำประโยชน์เพื่อสังคมให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการศึกษาของเยาวชน  และมีความต้องการช่วยเหลือ โรงเรียนในแถบชนบท ถิ่นทุรกันดาร หรือพื้นที่ห่างไกลความเจริญ   ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อุปกรณ์หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่เป็นการสนับสนุนทางการศึกษา และเพื่อพัฒนาโรงเรียนโดยจะคำนึงถึงถิ่นฐานบ้านเกิดของพนักงาน  ตลอดจนจังหวัดที่พนักงานอาศัยอยู่
วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเยาวชนไทย
3.2  เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในแถบชนบท และถิ่นทุรกันดาร
3.3 เพื่อเป็นการสร้างความเจริญไปสู่ชนบท
3.4 เพื่อเป็นการสานต่อเจตนารมย์ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น