วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

โครงการ Cyber Lock อาสา จังหวัดอุบลราชธานี

โรงเรียนที่สี่ได้รับการส่งเสริมจากโครงการคือ
โรงเรียน บ้านปากห้วยม่วง จังหวัดอุบลราชธานี
ส่งเสริมพัฒนา
    1.เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง
    2.รั้วโรงเรียน  พร้อมซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน
 
จากโครงการ Cyber Lock อาสา โดย บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด 
สนับสนุนโดย คุณสุวิชัย เจนธนอรรถกิจไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น