วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Cyber lock อาสา ปี 2 โรงเรียนบ้านโน่นสว่าง


โครงการ Cyber lock อาสา ปี2

โรงเรียนบ้านโน่นสว่าง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
สิ่งที่ต้องการส่งเสริม พัฒนา ห้องครัวประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น