วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Cyber Lock อาสา ปี 2 โรงเรียน บ้านหัวเมือง

Cyber Lock อาสา ปี 2 พ.ศ. 2555

โรงเรียน บ้านหัวเมือง ตั้งอยู่ที่ 105 หมู่ 6 อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
สิ่งที่ต้องส่งเสริม พัฒนา สร้างอาคารเรียน , ห้องสมุด , ห้องคอมพิวเตอร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น