วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Cyber Lock อาสา ปี 2 โรงเรียนบ้านสำโรง


โครงการ Cyber Lock อาสา ปี 2 พ.ศ. 2555
 โรงเรียนบ้านสำโรง ตั้งอยู่ที่5 ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
สิ่งที่ต้องส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องเรียนรู้, ห้องกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น